ตะกร้า

วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2565 / 2022, July company holidays.

วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2565 / 2022, July company holidays.

วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022,

July company holidays. (English Below)

ตัดรอบจัดส่งสินค้า วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.

เงื่อนไขการจัดส่ง

- หากลูกค้าชำระเงินก่อนเที่ยง สินค้าจะจัดส่งในวันพรุ่งนี้

- หากลูกค้าชำระเงินหลังเที่ยง สินค้าจะจัดส่งวันมะรืน เช่น หากชำระเงินในวันศุกร์ตอนเช้า จะจัดส่งภายในวันจันทร์ แต่ถ้าหากชำระศุกร์บ่าย จะจัดส่งภายในวันอังคาร

- หลังจากทำการจัดส่งสินค้าให้เรียบร้อย เราจะมีการแจ้งเลขพัสดุ (tracking) ให้ลูกค้าทุกครั้ง

- กาแฟไทยพิเศษ และกาแฟนำเข้า หมวด Niche Coffee Roasters ไม่มีพร้อมส่ง ต้องรอสั่งคั่วใหม่ จะส่งล่าช้ากว่าปกติ 2-3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)

วันหยุด

- วันที่ 13 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

- วันที่ 28 เนื่องในวันหยุดราชการ

- วันเสาร์ที่ 9 และ 23

- วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์

ขออภัยในความไม่สะดวก

----------------------------------------------------------------

2022, July company holidays.

Shipping

Monday - Friday 8.30 a.m.

Delivery Conditions:

- The merchandise will be delivered tomorrow if the purchaser pays before noon.

- If a client makes a payment after noon Products will be delivered the following day, for instance, if payment is received on Friday. is expected to arrive by Monday. However, payments made on Friday afternoon will be sent out on Tuesday morning.

- Every time we finish delivering the items, we will let the customer know the tracking number for the package.

- Special Thai coffee and foreign coffee are not available for shipping under the Niche Coffee Roasters category. must wait to place a new roast order Deliveries will be made 2-3 business days later than usual (excluding holidays).

Closed

- 13th Asahna Bucha Day - 28th Public Holiday

- 9th, 23rd of Saturday

- Every Sunday Sorry for the inconvenience.