ตะกร้า

Caffeine loading

การมีไฟในการทำงาน หรือพลังชีวิตที่กระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติที่จะนำพาชีวิตเราให้พ้นจากความล้มเหลว ทำให้มีประสบความสำเร็จและพบเจอกับความสุข ความกระตือรือร้น คือ "คุณลักษณะที่มีค่าสูงสุดในโลก" อาจจะเป็นเพราะความกระตือรือร้น เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง แต่..

ในชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน และในชีวิตนั้น คุณสมบัติข้อหนึ่งที่มีเหมือนกันคือ “ความกระตือรือร้น”

การมีไฟในการทำงาน หรือพลังชีวิตที่กระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติที่จะนำพาชีวิตเราให้พ้นจากความล้มเหลว ทำให้มีประสบความสำเร็จและพบเจอกับความสุข ความกระตือรือร้น คือ "คุณลักษณะที่มีค่าสูงสุดในโลก" อาจจะเป็นเพราะความกระตือรือร้น เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง แต่..เป็นสิ่งที่ติดต่อกันได้ง่าย แผ่ขยายได้ง่ายที่สุด เมื่อตัวเรามีไฟ มีพลัง แรงผลักนั้นจะถูกส่งผ่านทางการกระทำของเรา จากเคลื่อนไหว สายตา น้ำเสียงหรือจากเนื้อหาที่เรากำลังสนทนากัน ผู้คนที่อยู่รอบข้างก็จะเกิดความกระตือรือร้นตามเราไปด้วย

ความกระตือรือร้นนี้สามารถสร้าง และส่งผ่านกันได้ สุดท้ายจะนำพาความสำเร็จมาสู่ผู้ที่มีมัน

หวังว่ากาแฟแก้วนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเติมพลังชีวิตให้กับทุกๆคนครับ

Related Posts
  1. สุขสันต์วันกาแฟสากล ☕ สุขสันต์วันกาแฟสากล ☕ รู้หรือไม่ว่าทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกาแฟสากล
  2. แนะนำแอคเคาท์อินสตาแกรม สำหรับคอกาแฟให้ได้ไปตามรอยกัน แนะนำแอคเคาท์อินสตาแกรม สำหรับคอกาแฟให้ได้ไปตามรอยกัน sss