วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ที่หน้า checkout ในบริเวณด้านล่างของหน้า checkout

ทางเรามีวิธีการชำระเงินดังนี้

 1. โอนเงิน

 2. PayPal

 3. บัตรเดบิต / บัตรเครดิต (โดย Omise Payment Gateway) **กำลังดำเนินการ

โอนเงิน

เลือก “โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร” สำหรับวิธีการชำระเงิน.

หลังจากที่ได้หรอกข้อมูลของท่าน (ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ) เสร็จสิ้นแล้ว ไปที่ “ดำเนินการต่อ”

 1. ระบบจะนำท่านไปยังหน้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลบัญชีธนาคารของเราจะแสดงอยู่บนหน้านั้น และจะอยู่ในอีเมลล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่ทางเราส่งถึงท่าน โปรดดำเนินการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงิน(สลิป) ที่หน้าแจ้งโอนเงิน ลิ้งค์นี้

  https://thecoffeebeanroasting.com/payment-confirm/

 2. หรือส่งอีเมลล์มาที่ info@tcbrcoffee.com หรือ LINE @tcbrcoffee.com พร้อมกับหมายเลขการสั่งซื้อของท่าน ทางเราขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าหากท่านไม่ส่งหลักฐานการชำระเงิน

 3. เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ท่านได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

PayPal

เลือก “PayPal” สำหรับวิธีการชำระเงิน

 1. หลังจากที่ได้หรอกข้อมูลของท่าน (ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ) เสร็จสิ้นแล้ว ไปที่ “ดำเนินการต่อ”

 2. ระบบจะนำท่านไปยัง PayPal ให้ท่านกรอกข้อมูลบัญชี PayPal ของท่าน และทำตามวิธีการต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บ PayPal

 3. หากระบบนำท่านไปที่หน้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า แสดงว่าท่านได้ทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน หากระบบนำท่านกลับมาที่หน้า checkout แสดงว่ามีข้อผิดพลาด โปรดติดต่อเรา

บัตรเดบิต/บัตรเครบิต (โดย Omise Payment Gateway**กำลังดำเนินการ)

 1. เลือก “บัตรเครดิต/บัตรเดบิต” สำหรับวิธีการชำระเงิน

 2. กรอกข้อมูลบัตรของท่าน

 3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลของท่านเสร็จแล้ว ไปที่ “ดำเนินการต่อ”

 4. ข้อมูลบัตรของท่านจะถูกเข้ารหัส และถูกส่งไปที่ (Omise) ซึ่งเป็น Payment Gateway ของเรา หลังจากนั้น ท่านจะถูก redirect ไปที่เว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน เพื่อทำการยืนยัน OTP และดำเนินการชำระเงินต่อไป

 5. หากระบบนำท่านไปที่หน้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า แสดงว่าท่านได้ทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน หากระบบนำท่านกลับมาที่หน้า checkout แสดงว่ามีข้อผิดพลาด โปรดติดต่อเรา