นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เดอะคอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง เรายืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ  Thecoffeebeanroasting.com
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้
1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
2. วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
4. วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและติดต่อเราในกรณีที่ท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะลบ/แก้ไขข้อมูลของท่านได้ที่ info@tcbrcoffee.comข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

1. ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

 • บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี

 • การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือ บัญชีของท่าน

2.วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

 • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)

 • เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา

 • สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ

3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

 • เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัทฯ องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัทฯ ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ได้รับการอนุญาตจากท่าน

  • สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทฯ คู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งให้บริการแก่ท่าน

  • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

4. วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

 • เรามีระบบปกป้องข้อมูลของท่าน จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้

  • มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

   • การใช้ Firewall

   • การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส

   • การเปลี่ยนแปลง

    • วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

     • มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

     • การใช้ Firewall

     • การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส