สารกาแฟดิบนำเข้าจากต่างประเทศ มีทั้ง Specialty Coffee และ Commodity Grade ผ่านกระบวนการคัดเมล็ดที่สะอาดจากกระบวนการ Pre-cleaning บรรจุแบบสุญญากาศ ซีลปิดกันอากาศเข้า รับรองตามมาตรฐานสากลโลก