ตะกร้า

การคั่วกาแฟ

สิ่งที่เราชำนาญที่สุด

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในสายงานนี้ เราพัฒนาและคิดค้นเทคนิคการคั่วเฉพาะ ด้วยการคั่วแบบ Hand Craft โดยผู้คั่วกาแฟ เป็น Roasters ที่มีประสบการณ์ในงาน มีความแม่นยำในการคั่วกาแฟ ซึ่งท่านสามารถไว้วางใจในการส่งเมล็ดกาแฟดิบคุณภาพสูงจากไร่ของท่าน ส่งให้เราทำการคั่วดึงคาแรกเตอร์และรสชาติที่แท้จริงออกมาเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ดื่ม

เรามีเครื่องคั่วกาแฟในโรงงานทั้งหมด จำนวน 7 เครื่อง กำลังการผลิต 3 ตันต่อวัน ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมงทำงาน (Working hour) โดยมีเครื่องคั่วที่มีสไตล์การคั่ว 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน เครื่องจากญี่ปุ่น เครื่องจากอิตาลี และเครื่องจากไทย


เครื่องคั่วกาแฟของไทย

♦  One of the biggest perceptions of a coffee bean roasting factory is that the company will create a lot of pollution and toxic gas from the roasting machine.

From our own past experience, pollution has created a lot of problems locally and globally. By reducing pollution from our company to the outside community, we have used a Fire Burner to put an end to all pollution and toxic gas from the roaster. The After Burner is an innovation made for blocking both the smoke and toxic smell from going out to the community. This process can reduce up to almost 100% of our communities’ pollution rate. By using a simple innovation can help both our community and our planet.

With our revolutionary machines that we control to the standard control accepted by GMP (Goods Manufacturing Practice), HACCP, Thai FDA, Halal and many more. Our trained employees are strictly contributed to the safety and health hazard regulations of the factory in order to make sure that both our products and factory is nontoxic and ready to help out the environment.

Not only are we worried about the environment of the factory about our own products play a huge role in our business. The quality control that we use includes many different types of tests such as green bean processing, color examine, cupping test, and X-Ray. The main stage is to process the green beans so we can know if they are actually beans or defects.


เครื่องคั่วกาแฟจากญี่ปุ่น

♦  The first thing that we need to do before the green beans even enter the factory is the visual green bean examine.

We have to examine whether the green beans are the right kind for our future process.

Next, are the weight check and moisture test. With the weight check, we will check how much the beans weigh before they enter the factory and the moisture test is the one that is the most critical. For this part, we check whether if the moisture in and around the coffee beans are at the right rate. The moisture should not be more than 13% or we cannot accept the coffee beans. If the green beans are more than 13% of moisture, it can be hazardous for both the roasters and the consumer. We will label them as defects and send them back right away.

The third step is to do the cleaning for the beans and sizing. The cleaning process is to wash away all of the dirt particles and or dirt that has been carried from the outside. The sizing part is for us to carefully select whether the beans are actually the beans that we want to roast for our customers.


เครื่องคั่วกาแฟจากอิตาลี

♦  Whether it is our green beans or roasted beans,

Color examine is a very important procedure because this process can lead to customers being in a dangerous position with a bad bean. When the beans are green, we closely inspect them until they are the right color and size then we inspect those 3 more times by putting them in 3 different machines that scan, select and process the right beans for roasting. After the beans are roasted, we will randomly select from each batch and use a device called RoAmi. The device will help us measure and calculate the color of each roasted bean so we can determine what level we are at.