ตะกร้า

 

สร้างแบรนด์กาแฟ

รับผลิตกาแฟแบรนด์ตัวเอง สร้างแบรนด์กาแฟ

โรงคั่วกาแฟ The Coffee Bean Roasting บริการรับผลิตกาแฟแบรนด์ตัวเอง สร้างแบรนด์กาแฟ

OEM PRIVATE LABEL
หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์กาแฟสดเป็นของตัวเอง มุ่งเน้นหาโรงคั่วกาแฟ แบรนด์กาแฟไทยที่ไว้วางใจได้ในด้านคุณภาพเมล็ดกาแฟ ความสม่ำเสมอในรสชาติ และกระบวนการผลิตกาแฟคั่วบด เมล็ดกาแฟคั่วบดที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับกำลังการผลิตกาแฟคั่วบด เมล็ดกาแฟคั่วบดในปริมาณสูง สามารถวางจำหน่ายได้ทั้งใน และต่างประเทศ เราหวังว่าบริการรับคั่วกาแฟ ผลิตกาแฟคั่วบด เมล็ดกาแฟคั่วบดนี้จะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจของท่านได้ พร้อมดำเนินขั้นตอนการจดแจ้งเลขหมายสารบบ อย.  และการขอรับรองมาตรฐานอื่น ๆ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการทำธุรกิจกาแฟ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา The Coffee Bean Roasting ได้เป็นเบื้องหลังในการส่งมอบรสชาติ และความสดใหม่ของกาแฟให้แก่ร้านกาแฟจำนวนหลายร้อยรายในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ท่านสามารถสบายใจ และไว้วางใจในคุณภาพจากการผลิตโดยโรงคั่วกาแฟ แบรนด์กาแฟไทยของเรา

ขั้นตอนในการดำเนินการผลิตเมล็ดกาแฟคั่วบด และขอหมายเลขสารบบ อย. มี 3 หัวข้อดังนี้


สร้างโปรไฟล์การคั่ว

♦  สร้างโปรไฟล์การคั่ว

โรงคั่วกาแฟของเราใช้ระดับค่าสีตามมาตรฐาน SCAA ลูกค้าสามารถระบุค่าสีระดับคั่วที่ต้องการ (คั่วอ่อน/ กลาง / เข้ม) ท่านสามารถแจ้งรสชาติที่ต้องการ หรือนัดเจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุย หรือนำกาแฟตัวอย่างรสชาติที่ท่านชื่นชอบ มาพัฒนารสชาติร่วมกัน ซึ่งหลังจากสรุปแนวทางรสชาติแล้ว โรงคั่วกาแฟของเราจะออกแบบสูตรกาแฟ และคั่วเพื่อส่งให้ท่านได้ทำการทดลอง Cupping หรือชงชิมเป็นเมนูที่ท่านต้องการจำหน่าย ทดลองชงเป็นเมนูที่สามารถนำไปใช้ได้จริงที่ร้านกาแฟของท่าน หรือก่อนดำเนินการขั้นต่อไป


ดำเนินการออกแบบฉลากสินค้า

♦  ท่านจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบฉลากสินค้า

หลังจากที่ท่านเลือกรสชาติ และระดับค่าสีเบอร์คั่วที่ต้องการได้เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการออกแบบฉลากสินค้า ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายอาหารในภาชนะบรรจุภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (อย.) ซึ่งทางโรงคั่วกาแฟของเราจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบอีกครั้ง และเมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งไฟล์แบบฉลากสินค้าในรูปแบบของไฟล์ภาพ หรือไฟล์งาน Ai เพื่อให้ทางทีมงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ

♦  ซองบรรจุภัณฑ์ยืนหยุ่นได้ตามความต้องการของท่าน

ท่านสามารถเลือกใช้ซองบรรจุภัณฑ์ที่ท่านต้องการ (โดยท่านเป็นผู้จัดเตรียมการสั่งซื้อเอง) หรือจะใช้ซองบรรจุภัณฑ์ที่ทางเรามีให้บริการ พร้อมบริการติดสติกเกอร์แบรนด์ของท่าน เพื่อความสะดวกในการสั่งผลิต


ชำระเงินค่าธรรมเนียมจด อย.

♦  ท่านดำเนินการชำระเงินตามรายละเอียดในใบเสนอราคา พร้อมทั้งลงนามในหนังสือยินยอมการจดแจ้งหมายเลขสารบบ อย.

ทางบริษัทฯ จะใช้เอกสารแบบฉลาก แนบประกอบการขอหมายเลข สารบบ อย. เมื่อได้รับการอนุมัติหมายเลข ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสาร ใบ สบ. 7 และหมายเลขสารบบ อย. สำหรับให้ลูกค้าใส่ลงใน Artwork ฉลากสินค้า

หลังจากขั้นตอนการออกแบบฉลากสินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งผลิตเมล็ดกาแฟต่อไป