สั่งซื้ออย่างไร
How to make an order?

icon-coffee Step 1

 • เลือกเมนู Product และเลือกประเภทสินค้าที่ต้องการ
 • Click on “Product” tab and then choose your preferred items.

icon-coffee Step 2

 • เลือกชมสินค้าที่ต้องการ ด้วยการคลิก More details เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • If you need more detail about our product, easily click on “More detail” for product information.

 icon-coffee Step 3

 • จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดสินค้า หากถูกใจและต้องการสั่งซื้อ ให้คลิกที่ Add To Basket (ปุ่มสีเขียว)
 • After your decision and you would like to make an order, simply click on the button “Add to Basket” (Green button)

icon-coffee Step 4

 • เลือกสินค้าครบแล้ว ต้องการชำระเงิน ให้คลิกที่ View Cart  หรือ MY BAG บนแถบเมนูด้านบน
 • After you finish your shipping and would like to make the payment, click on “View cart” or “My bag” on the top right.

icon-coffee Step 5

 • หน้าสรุปยอดสินค้า สามารถปรับจำนวนสินค้า /ลบสินค้าบางรายการออก ที่ปุ่มสีแดงหน้ารายการสินค้า / กรอกโค้ดส่วนลด และ Update Cart เพื่อเปลี่ยนแปลงยอดชำระ
 • เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด Proceed to Checkout
 • After checking “My bag” you will go to your basket detail page.
 • On this page, you are able to edit your number of item.
 • The red botton in front of product list is for removing your item from basket.
 • in case, you have received discount code. You need to redeem the code by filling the given code and then click “Update Cart”.
 • Once you have done your basket edition. You click on “Proceed to Checkout”. On the page, you need to fill out your full name, your address and delivery address.

icon-coffee Step 6

 • กรอกรายละเอียด ชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน
 • You must completely fill out your detail form : your name, your address and your delivery address. If your billing and delivery address is not the same address.

icon-coffee Step 7

 • เลือกวิธีชำระเงิน
 • กรณีที่ 1 ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีของเราโดยตรง เลือก Direct Bank Transfer แล้วกด Place Order
 • Payment method
 • In case of direct bank transfer, you select payment method option “Direct Bank Transfer” and then click on “Place Order”

icon-coffee Step 8

 • จะเข้าสู่หน้าสรุปคำสั่งซื้อ เว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทำการชำระค่าสินค้า ไปยังหมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัท ที่แจ้งไว้
 • After clicking on “Place Order”, you will go to payment confirmation page. On this page, you will be informed to do the bank transfer in your convenience to our bank detail as shown on the website.

icon-coffee Step 9

 • การแจ้งโอนเงิน ให้ท่านคลิกที่เมนู “How to order” เลือก “Payment&Confirm”
 • Once you did the transfer, you need to notify us your payment by clicking “How to order” and then click

icon-coffee Step 10

 • กรอกรายละเอียดการชำระเงินของท่าน และกด Send เพื่อส่งข้อมูล เพียงเท่านี้ การสั่งซื้อสินค้าของท่านเป็นอันสมบูรณ์
 • On Payment & Confirm page, you need fill in your bank transfer detail and click “Send”. After you send your payment confirmation, your order will be completely successful.

icon-coffee Step 11

 • กรณีที่ 2 หากต้องการชำระโดยบัตรเครดิต  เลือก “VISA Card or PayPal” แล้วกด “Place Order”
 • For another option of payment method, you want to make the payment by credit card of direct debit. Choose “VISA Card or PayPal” and click “Place Order”

icon-coffee Step 12

 • ระบบจะเชื่อมต่อไปยังหน้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน เพื่อชำระค่าสินค้า กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยแล้วกดชำระเงิน
 • สำหรับการชำระเงินด้วยวิธีนี้ ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งโอนเงิน เนื่องจากระบบPaypal ได้ทำการแจ้งการชำระเงินของท่านมายังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 • Our website will redirect to “Paypal”. You can either pay by your visa card or your paypal account. After you fill the card detail, check the correction again before confirming your payment.
 • Any payments through Paypal, Direct debit or Credit Card are not required for payment confirmation. Our website will automatically confirm your payment after successful payment.

icon-coffee Step 13

 • ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ ,ยอดสะสมแต้ม ได้ที่แถบเมนู “My Account”
 • และสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ สำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นว่า “Completed”
 • You can track down your purchase history, reward point, order status and so on by going to “My Account”.
 • You can check your order status. Any dispatched orders will be shown as “Completed” on your order status.