ความมุ่งมั่น และการควบคุมคุณภาพของเรา

คำมั่นที่มีต่อคุณภาพ

“We are roasting fresh every day” เป็นประโยคที่เราใช้ระลึกในการผลิตสินค้ามาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยความสดใหม่และเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดที่เราผลิตอย่างต่อเนื่อง ผลงานของเราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคภายในประเทศว่าเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว และมีไม่สิ่งปนเปื้อน 100%


การคัดสรรเมล็ดกาแฟดิบ

♦  กาแฟคุณภาพดีในราคาสมเหตุสมผล

โรงกาแฟที่มีการตากเมล็ดกาเเฟ อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่เมล็ดกาแฟติดมากับเมล็ดกาเเฟที่ดีด้วย จำพวกเช่น กรวด หิน และเศษฝุ่น เครื่องคัดเเยกหินออกจากเมล็ดกาเเฟนี้ ช่วยกำจัดสิ่งต่างๆนี้ออกไปจากเมล็ดได้ โดยจะทำการเกลี่ยเมล็ดกาเเฟลงบนหน้าตะเเกรงจนเต็มกระดานประกอบกับระบบลม และการสั่งสะเทือน ภายในเครื่องจักร เครื่องจะทำการคัดเเยกหินซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าเมล็ดกาเเฟออกทั้งหมด ทำให้กาแฟสะอาดมากขึ้น และยังป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในเครื่องคั่วกาแฟ

เราเชื่อมั่นในความชำนาญเฉพาะทาง จึงสรรหาคู่ค้าที่มีแนวทางในการทำธุรกิจที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ชำนาญในการสรรหาเมล็ดกาแฟดิบ จากแหล่งเพาะปลูกทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มีระบบบริหารจัดการเมล็ดกาแฟดิบ มีคลังเก็บรักษาเมล็ดกาแฟที่มีมาตรการป้องกัน กำจัดหนู แมลง และสัตว์พาหะอื่นๆ ตามหลัก PEST CONTROL และการเลือกใช้ภาชนะบรรจุ (Big Bag) ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และพร้อมใช้งาน


การคั่วกาแฟ

♦ Coffee Roasting

สิ่งที่เราชำนาญที่สุด คือการคั่วเมล็ดกาแฟ” จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในสายงานนี้ เราพัฒนาและคิดค้นเทคนิคการคั่วเฉพาะ ด้วยการคั่วแบบ Hand Craft โดยผู้คั่วกาแฟ เป็น Roasters ที่มีประสบการณ์ในงาน มีความแม่นยำในการคั่วกาแฟ ซึ่งท่านสามารถไว้วางใจในการส่งเมล็ดกาแฟดิบคุณภาพสูงจากไร่ของท่าน ส่งให้เราทำการคั่วดึงคาแรกเตอร์และรสชาติที่แท้จริงออกมาเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ดื่ม


ผู้นำการผลิตกาแฟดริป

♦  เราคือผู้ผลิตกาแฟดริปรายแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในการบรรจุ

กาแฟดริป คือ กาแฟแท้ที่ผ่านการคั่วและการบดอย่างเหมาะสม บรรจุลงซองเยื่อกระดาษกรองหูเกี่ยวขอบแก้ว ซึ่งเป็นการแนวคิดการชงแบบ Pour Over มาผสานกับเทคนิคการพับกระดาษสไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า Origami ที่เปลี่ยนการพับกระดาษกลายมาเป็นเครื่องชงกาแฟแบบดริปสำหรับเสิร์ฟ 1 ถ้วย โดยเป็นแนวคิดที่พัฒนาวิธีการชงจากเดิมที่ค่อนข้างมีซับซ้อน ให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานที่ค่อนข้างเร่งรีบ ผสานให้เข้ากับความชื่นชอบของคนดื่มกาแฟ ที่แม้จะมีวิถีชีวิตเร่งด่วนขนาดไหน ก็ยังคงต้องการกาแฟดีๆ สักถ้วยในช่วงเวลานั้น