ความมุ่งมั่น และการควบคุมคุณภาพของเรา

Commitment to Quality

“We are roasting fresh every day” is the sentence that we live by till this day. Through our freshness and purest coffee beans that we consistently produce, our work has been accepted by various countries and nations for being a 100% roasted and unpolluted coffee beans.


การคัดสรรเมล็ดกาแฟดิบ

♦  กาแฟคุณภาพดีในราคาสมเหตุสมผล

โรงกาแฟที่มีการตากเมล็ดกาเเฟ อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่เมล็ดกาแฟติดมากับเมล็ดกาเเฟที่ดีด้วย จำพวกเช่น กรวด หิน และเศษฝุ่น เครื่องคัดเเยกหินออกจากเมล็ดกาเเฟนี้ ช่วยกำจัดสิ่งต่างๆนี้ออกไปจากเมล็ดได้ โดยจะทำการเกลี่ยเมล็ดกาเเฟลงบนหน้าตะเเกรงจนเต็มกระดานประกอบกับระบบลม และการสั่งสะเทือน ภายในเครื่องจักร เครื่องจะทำการคัดเเยกหินซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าเมล็ดกาเเฟออกทั้งหมด ทำให้กาแฟสะอาดมากขึ้น และยังป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในเครื่องคั่วกาแฟ

เราเชื่อมั่นในความชำนาญเฉพาะทาง จึงสรรหาคู่ค้าที่มีแนวทางในการทำธุรกิจที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ชำนาญในการสรรหาเมล็ดกาแฟดิบ จากแหล่งเพาะปลูกทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มีระบบบริหารจัดการเมล็ดกาแฟดิบ มีคลังเก็บรักษาเมล็ดกาแฟที่มีมาตรการป้องกัน กำจัดหนู แมลง และสัตว์พาหะอื่นๆ ตามหลัก PEST CONTROL และการเลือกใช้ภาชนะบรรจุ (Big Bag) ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และพร้อมใช้งาน


การคั่วกาแฟ

♦ Coffee Roasting

สิ่งที่เราชำนาญที่สุด คือการคั่วเมล็ดกาแฟ” จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในสายงานนี้ เราพัฒนาและคิดค้นเทคนิคการคั่วเฉพาะ ด้วยการคั่วแบบ Hand Craft โดยผู้คั่วกาแฟ เป็น Roasters ที่มีประสบการณ์ในงาน มีความแม่นยำในการคั่วกาแฟ ซึ่งท่านสามารถไว้วางใจในการส่งเมล็ดกาแฟดิบคุณภาพสูงจากไร่ของท่าน ส่งให้เราทำการคั่วดึงคาแรกเตอร์และรสชาติที่แท้จริงออกมาเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ดื่ม


ผู้นำการผลิตกาแฟดริป

♦  เราคือผู้ผลิตกาแฟดริปรายแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในการบรรจุ

กาแฟดริป คือ กาแฟแท้ที่ผ่านการคั่วและการบดอย่างเหมาะสม บรรจุลงซองเยื่อกระดาษกรองหูเกี่ยวขอบแก้ว ซึ่งเป็นการแนวคิดการชงแบบ Pour Over มาผสานกับเทคนิคการพับกระดาษสไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า Origami ที่เปลี่ยนการพับกระดาษกลายมาเป็นเครื่องชงกาแฟแบบดริปสำหรับเสิร์ฟ 1 ถ้วย โดยเป็นแนวคิดที่พัฒนาวิธีการชงจากเดิมที่ค่อนข้างมีซับซ้อน ให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานที่ค่อนข้างเร่งรีบ ผสานให้เข้ากับความชื่นชอบของคนดื่มกาแฟ ที่แม้จะมีวิถีชีวิตเร่งด่วนขนาดไหน ก็ยังคงต้องการกาแฟดีๆ สักถ้วยในช่วงเวลานั้น