การคัดสรรเมล็ดกาแฟดิบ

กาแฟคุณภาพดีในราคาสมเหตุสมผล

กาแฟนั้นเป็นสินค้าเกษตรจากธรรมชาติ มีปัจจัยหลากหลายอย่างที่ทำให้คุณภาพสารกาแฟดิบในแต่ละปีควบคุมได้ยากในด้านคุณภาพและรสชาติ ซึ่งเราพยายามคัดสรรเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ สายพันธุ์อราบิก้า และโรบัสต้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงระดับพรีเมียม นำมาเข้ากระบวนการคัดคุณภาพสารกาแฟดิบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจในความสะอาด และปลอดภัยผ่านการคั่วเมล็ดกาแฟด้วย Roasters ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านของการคั่วเมล็ดกาแฟเพื่อดึงรสชาติและเอกลักษณ์จากเมล็ดกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกจากหลายแหล่งทั่วโลก เราทราบดีว่า กาแฟคั่วจะให้รสชาติที่ดีได้ ปัจจัยหลักคือเมล็ดกาแฟดิบที่ดี และมีคุณภาพเมล็ดที่ดี คือมีความบกพร่องที่น้อย มีความสมบูรณ์ของเมล็ด ได้รับการแปรรูปที่สะอาดและเหมาะสมกับสภาพแหล่งปลูก

เราเชื่อมั่นในความชำนาญเฉพาะทาง จึงสรรหาคู่ค้าที่มีแนวทางในการทำธุรกิจที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ชำนาญในการสรรหาเมล็ดกาแฟดิบจากแหล่งเพาะปลูกทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มีระบบบริหารจัดการเมล็ดกาแฟดิบ มีคลังเก็บรักษาเมล็ดกาแฟที่มีมาตรการป้องกันกำจัดหนู แมลง และสัตว์พาหะอื่นๆ ตามหลัก PEST CONTROL และการเลือกใช้ภาชนะบรรจุ (Big Bag) ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และพร้อมใช้งาน

แม้เรามีความตั้งใจในการต้องการคัดเลือกและส่งมอบคุณค่าของเมล็ดกาแฟดิบ แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เรามั่นใจในด้านความสะอาดและความปลอดภัยในอาหารได้ ดังนั้น โรงงานคั่วกาแฟ เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จึงติดตั้งเครื่องจักรสำหรับคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟดิบ โดยมีกระบวนการคัดแยก 3 เครื่อง ซึ่งเป็นสายการผลิตที่ติดต่อกัน ดังนี้


DE-STONER MACHINE

♦  เครื่องคัดแยกหิน ในเมล็ดกาแฟ

โรงกาแฟที่มีการตากเมล็ดกาเเฟ อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่เมล็ดกาแฟติดมากับเมล็ดกาเเฟที่ดีด้วย จำพวกเช่น กรวด หิน และเศษฝุ่น เครื่องคัดเเยกหินออกจากเมล็ดกาเเฟนี้ ช่วยกำจัดสิ่งต่างๆนี้ออกไปจากเมล็ดได้ โดยจะทำการเกลี่ยเมล็ดกาเเฟลงบนหน้าตะเเกรงจนเต็มกระดานประกอบกับระบบลม และการสั่งสะเทือน ภายในเครื่องจักร เครื่องจะทำการคัดเเยกหินซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าเมล็ดกาเเฟออกทั้งหมด ทำให้กาแฟสะอาดมากขึ้น และยังป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในเครื่องคั่วกาแฟ


GRAVITY SEPARATOR MACHINE

♦ เครื่องคัดแยกน้ำหนักเมล็ดกาแฟ

ทำงานด้วยหลักการน้ำหนักความถ่วงจำเพาะ เริ่มจากการเกลี่ยเมล็ดกาแฟบนหน้าตะแกรงจนเต็มกระดาน ตะแกรงจะสั่นเพื่อเกลี่ยแบ่งเมล็ดตามน้ำหนักและใช้พัดลมเป่าจากภายในเครื่อง เพื่อให้เมล็ดถูกดันไปทางออกและแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เมล็ดหนัก เมล็ดกลาง และเมล็ดเบา ใช้ในการแยกเมล็ดโดยการแบ่งน้ำหนักความถ่วงจำเพาะสามารถปรับโครงสร้างการสั่นสะเทือนได้โดย อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการแยกเมล็ดสูงและมีความแม่นยำสูง


COLOR SORTER MACHINE

♦ เครื่องยิงสีสำหรับเมล็ดกาแฟ

เครื่องยิงสีกาแฟ หรือ Color Sorter ถูกออกแบบมาเพื่อใช้คัดแยกเมล็ดกาแฟโดยเฉพาะ ทำหน้าที่คัดแยกสิ่งเจือปนทุกชนิดออกจากกาแฟ อันได้แก่ เมล็ดดำ เมล็ดขาว เมล็ดรา หิน เมล็ดแมงเจาะ ฯลฯ ด้วยระบบกล้องสีอัจฉริยะที่ทำงานพร้อมกับคอมพิวเตอร์ ทำให้เครื่องสามารถเรียนรู้และจำแนกสีต่างๆออกจากกันได้ครบทุกเฉดสี เทคโนโลยีระบบอินฟราเรด NIR (Near Infra-Red) Technology สามารถตรวจจับวัตถุดิบโปร่งแสง วัตถุดิบใส แก้ว เรซิ่น และกรวด มีระบบประมวลผลเป็นภาพจริงทำให้ง่ายแก่การตั้งค่า รางลำเลียงที่ผลิตมาเพื่อเมล็ดกาแฟโดยเฉพาะ ทำให้สามารถคัดแยกได้อย่างแม่นยำและยิ่งรวดเร็วขึ้น ได้รับการรองจากองค์การชั้นนำระดับโลก World Class Certification
♦ 1st Sorter in Korea to receive Certificate “ KSA ” KOREAN STANDARD ASSOCIATION
♦ NCS INTERNATIONAL Quality Management System ISO 9001:2008
♦ Certificate of conformity to European Standard “ CE ” MARK TUV NORD