แนวทางการดำเนินธุรกิจ

High Quality, High Service

บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกาแฟคั่วชนิดเมล็ด ชนิดบด และกาแฟดริปชนิดหูเกี่ยวแก้ว

โดยมุ่งเน้นบริการรับผลิตกาแฟภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM) รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกาแฟโดยเฉพาะ


จรรยาบรรณ

♦  ความตั้งใจ และความจริงใจของเรา

เรามีความตั้งใจ และความจริงใจในการบริการ การรักษามาตรฐานและคุณภาพ เราคำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าเป็นหลัก เราจึงเน้นขั้นตอนการผลิตที่ยืดหยุ่นได้เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าในรูปแบบที่หลากหลาย โดดเด่นและตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

นอกจากการบริการรับผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า(OEM)แล้ว

เรามีผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพพรีเมียมที่เราคัดสรรรสชาติและเทคนิคการคั่วในรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสำหรับชาวไทย จัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ บีน

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าและผู้บริโภค

เราจึงทุ่มเททำงานอย่างหนักในการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านกาแฟ ตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดกาแฟอย่างพิถีพิถันจากแหล่งปลูกที่มีคุณภาพสูง สู่การคั่วกาแฟที่เหมาะสม รวมไปถึงการคั่วบดต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด ใส่ใจด้านบรรจุภัณฑ์ สู่กระบวนการผลิตที่เคร่งครัดในความสะอาดปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.), GMP CODEX, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค

เรามุ่งมั่นไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมามากกว่า 20 ปี

เพราะเราทราบดีว่าการ‘คั่ว’กาแฟ เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ในการดึงเอกลักษณ์ของรสชาติที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดกาแฟออกมา เพื่อให้ผู้ชงกาแฟได้ส่งมอบรสชาติความอร่อยนั้น ให้แก่ผู้ดื่มในทุกๆแก้วที่สกัดมาจากเมล็ดกาแฟคั่วจากเรา


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

♦ วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตกาแฟในอุตสาหกรรมกาแฟไทย และแบรนด์กาแฟที่ผู้บริโภคยอมรับในด้านคุณภาพ รสชาติ ราคาสมเหตุสมผล และพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน

♦ พันธกิจ

ต่อเกษตรกร :

เราเน้นระบบการค้าที่เป็นธรรมโดยการรับซื้อเมล็ดกาแฟดิบจากทั้งเกษตรกร (Contact Farming) และคู่ค้าในราคาที่เหมาะสม

ต่อคู่ค้า :

เราดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรโดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม เน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใส พร้อมที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

ต่อพนักงาน :

เราสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ ทักษะ และการบริการด้วยใจ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

ต่อผู้บริโภค :

ความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจแห่งความสำเร็จ เราเคร่งครัดในกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยภายใต้มาตรฐานระดับสากล พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และเพื่อให้มั่นใจว่าเราส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาเหมาะสม ให้แก่ผู้บริโภค

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน :

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการปฎิบัติงานตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดวัฒนธรรมองค์กร

♦ T : Teamplayer

การประสานงานกันอย่างคล่องแคล่ว และคุ้นเคย

ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เนื่องจากบริษัทเรามีพนักงานที่จำกัด เรามีการนำระบบเข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อแม่นยำและรวดเร็ว นอกเหนือจากงานของตนเองพนักงานทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงภาพรวมในด้านอื่น เพื่อสามารถประสานงานได้อย่างเหมาะสม จัดลำดับความสำคัญได้ และสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

♦ C : Customer Centric

สร้างความสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการและการให้บริการด้วยความจริงใจ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ นอกเหนือจากงานบริการเพื่อให้บุคลากรสามารถสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างความประทับใจในการให้บริการแก่ลูกค้าและนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีองค์กร

♦ B : Brainstorm

เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความคิดเห็นและบรรยากาศของการยอมรับ

เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความคิดเห็นและบรรยากาศของการยอมรับ ส่งเสริมความคิดที่แตกต่าง เนื่องจากทำให้องค์กรได้ทราบถึงปัญหาหรือโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและอยู่บนพื้นฐานความจริงเท่านั้นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีประโยชน์หรือนำมาใช้แก้ปัญหาได้จริง

♦ R : Responsibility

รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและรักษากฎระเบียบ

ส่งเสริมพนักงานให้ดำเนินงานอย่างซื่อตรงและมีจรรยาบรรณสูงสุดในทุกด้าน มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมาให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและรักษากฎระเบียบ เพื่อให้เพื่อนร่วมงาน คู่ค้าและผู้บริโภคเกิดความสบายใจในสินค้าและบริการของเรา