ตะกร้า

เบื้องหลังการผลิตกาแฟคั่วบดเกรดพรีเมี่ยม โดยโรงคั่วกาแฟคุณภาพระดับส่งออก

กาแฟคั่วบดดีๆ

เบื้องหลังการผลิตกาแฟคั่วบดเกรดพรีเมี่ยม โดยโรงคั่วกาแฟคุณภาพระดับส่งออก

เจาะลึกแบรนด์กาแฟไทยกับเบื้องหลังการผลิตกาแฟคั่วบดเกรดพรีเมี่ยม โดยโรงคั่วกาแฟคุณภาพระดับส่งออก

คนไทยมีพฤติกรรมการดื่มกาแฟที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก จากที่เคยดื่มเพื่อสนองความต้องการของร่างกาย ในปัจจุบันการดื่มกาแฟของคนไทยกลายเป็นไลฟ์สไตล์ และรสนิยมส่วนตัวที่มีความต้องการแสดงออกมากขึ้น

อัตราการดื่มกาแฟของคนไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี หรือประมาณ 300 แก้วต่อคนต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้อุตสาหกรรมแบรนด์กาแฟไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดนี้เอง และจากวิกฤตการณ์สภาพอากาศโลกแปรปรวนอย่างหนัก ประกอบกับช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2020 ที่ผ่านมา ทำให้แหล่งผลิตกาแฟหลักได้รับผลกระทบ ตลาดกาแฟของผู้บริโภครุ่นใหม่จึงหันมามองหาเมล็ดกาแฟจากแหล่งผลิตใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งกาแฟไทยก็เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับตลาดกาแฟโลก จะเห็นว่าประเทศเรามีโอกาสที่ดีในการขยับขยายการส่งออก และแนะนำแบรนด์กาแฟไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลได้

วันนี้เรามาเจาะลึกแบรนด์กาแฟไทยอย่าง The Coffee Bean Roasting เกี่ยวกับแนวทางการผลิตกาแฟคั่วบดเกรดพรีเมี่ยมระดับส่งออก จากโรงคั่วกาแฟที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีหลักการพัฒนาการผลิตกาแฟไทยดังนี้

เมล็ดกาแฟไทยเกรดพรีเมี่ยม”
The Coffee Bean Roasting มีการคัดเลือกสายพันธุ์เมล็ดกาแฟไทยที่เหมาะสมกับทำเลที่ปลูก เลือกแหล่งเพาะปลูกที่มีเวลาการเก็บเกี่ยว และใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกกาแฟไทยแบบออร์แกนิกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อม ๆ กับการพัฒนากระบวนการแปรรูปให้ได้คุณภาพ มีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ เมล็ดกาแฟไทยที่จะนำไปแปรรูปต้องมีการตรวจสอบเมล็ดอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสี หรือน้ำหนักของเมล็ด และทำการทดสอบความชื้นของเมล็ดกาแฟก่อนส่งเข้าโรงงาน โดยเมล็ดที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกคัดแยก และส่งกลับต้นทางทันที

“มุ่งมั่นในคุณภาพ”
เราคั่วสดใหม่ทุกวัน คือหลักการที่ The Coffee Bean Roasting ใช้มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เพราะความสดใหม่คือหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์กาแฟ The Coffee Bean Roasting เป็นโรงคั่วกาแฟที่ใช้เมล็ดกาแฟไทยที่มีการคัดความสะอาดตามเกณฑ์วัดคุณภาพแบบสากลในการผลิต เมล็ดกาแฟคั่วบดของแบรนด์กาแฟไทยนี้จึงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว 100% ไม่มีการปนเปื้อน ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจาก SGS Thailand มีการควบคุมคุณภาพการผลิตอยู่อย่างเสมอ รวมถึงการควบคุมสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต The Coffee Bean Roasting ยังใช้กระบวนการ X-Ray ที่มีการประมวลผลลัพธ์ของการคั่วเมล็ดกาแฟ ตรวจจับอนุภาค หรือสารปนเปื้อนก่อนนำไปใส่บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าเมล็ดกาแฟคั่วบดทุกเม็ดที่อยู่ในถุงผลิตภัณฑ์จะปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล

“เชี่ยวชาญการคั่วกาแฟ”
นักคั่วกาแฟประสบการณ์กว่า 26 ปีของ The Coffee Bean Roasting แบรนด์กาแฟไทยแบรนด์นี้ได้พัฒนา และคิดค้นเทคนิคการคั่วแบบ Hand Craft นักคั่วกาแฟมีความแม่นยำในระดับการคั่วต่าง ๆ สามารถดึงเอาเอกลักษณ์ และรสชาติที่แท้จริงของกาแฟแต่ละสายพันธุ์ออกมาให้ผู้ดื่มสัมผัสได้ โดยใช้เครื่องคั่วกาแฟที่มีไสตล์การคั่วแตกต่างกัน 3 รูปแบบคือ เครื่องคั่วกาแฟสไตล์ญี่ปุ่น, เครื่องคั่วกาแฟสไตล์อิตาลี และเครื่องคั่วกาแฟจากไทย ซึ่งจะทำให้กาแฟมีความหลากหลาย ผู้บริโภคที่ชื่นชอบการลิ้มลองรสกาแฟจะได้ค้นหากาแฟสูตรที่ชอบมากที่สุดจากแบรนด์กาแฟไทยของ The Coffee Bean Roasting

ตลาดกาแฟไทยทุกวันนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก การส่งออกกาแฟไทยเป็นที่ต้องการ และยอมรับในตลาดโลก สะท้อนจากปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟคั่วบดออกนอกประเทศ โดยแนวทางการผลิตกาแฟไทยเป็นไปในเชิงคุณภาพ ในปัจจุบันผลผลิตกาแฟในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีการนำเข้าเมล็ดกาแฟมาร่วมผสมผสานผลิตแบรนด์กาแฟไทย

การผลิตแบรนด์กาแฟไทยทั้งที่ใช้เมล็ดกาแฟไทย หรือเมล็ดกาแฟนำเข้าจากโรงคั่วกาแฟที่มีประสบการณ์ และคุณภาพสูง จะสามารถผลิตกาแฟคั่วบดเกรดพรีเมี่ยมระดับส่งออก เพื่อให้กาแฟไทยก้าวสู่ตลาดกาแฟโลกได้ แบรนด์
กาแฟไทยหลายแบรนด์ไม่เพียงผลิตเพื่อผู้บริโภคคนไทยเท่านั้น แต่ยังวางเป้าหมายเพื่อการส่งผลิตภัณฑ์กาแฟออกนอกประเทศ ในขณะที่กาแฟไทยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในทุกวันนี้อีกด้วย

The Coffee Bean Roasting โรงคั่วกาแฟคุณภาพระดับส่งออก เรารับคั่วกาแฟจากแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟไทยที่มีคุณภาพ ด้วยฝีมือนักคั่วกาแฟที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนานกว่า 26 ปี The Coffee Bean Roasting สร้างความแตกต่างจากผู้อื่นในอุตสาหกรรมกาแฟไทย เป็นผู้ผลิตเมล็ดกาแฟดริปรายแรกของประเทศที่ใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในการบรรจุ บริการผลิต และจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดที่ได้รับรองมาตรฐานสากล รับผลิตแบรนด์กาแฟของตัวเองแบบครบวงจร จำหน่ายผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟดริป เมล็ดกาแฟ เอสเพรสโซ กาแฟไม่มีคาเฟอีน และนำเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศสำหรับคั่วตามลูกค้าสั่ง
ร่วมผลักดันคุณภาพกาแฟไทยสู่สากลกับ The Coffee Bean Roasting แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการที่ดีมีความใส่ใจเพื่อคุณภาพของแบรนด์กาแฟไทยที่ดีที่สุด

ค้นหากาแฟที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย จากแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดในไทย
โดย The Coffee Bean Roasting โรงคั่วกาแฟ แบรนด์กาแฟไทย
จำหน่ายกาแฟคั่วบด กาแฟไม่มีคาเฟอีน เมล็ดกาแฟคั่ว เมล็ดกาแฟไทย กาแฟดริป
เมล็ดกาแฟ เอสเพรสโซ บริการรับผลิตกาแฟแบรนด์ตัวเอง

โทรศัพท์ : 02-935-7631-4
LINE : https://line.me/ti/p/~@tcbrcoffee
Facebook : https://www.facebook.com/thecoffeebeanroasting
E-Mail : [email protected]