ตะกร้า

TCBR Team Anti Covid-19

มาตรการ Anti Covid-19  ทาง The Coffee Bean Roasting ซึ่งเคร่งครัดด้านความสะอาดปลอดภัยเสมอมา ได้เพิ่มมาตรการต่างๆมากขึ้นจากเดิมที่ปฏิบัติอยู่แล้ว เพื่อให้พนักงานผู้ปฎิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับกาแฟ และลูกค้าผู้สนับสนุนกาแฟของเราได้สบายใจเมื่อได้ดื่มกาแฟของเรา

มาตรการ Anti Covid-19

ทาง The Coffee Bean Roasting ซึ่งเคร่งครัดด้านความสะอาดปลอดภัยเสมอมา ได้เพิ่มมาตรการต่างๆมากขึ้นจากเดิมที่ปฏิบัติอยู่แล้ว เพื่อให้พนักงานผู้ปฎิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับกาแฟ และลูกค้าผู้สนับสนุนกาแฟของเราได้สบายใจเมื่อได้ดื่มกาแฟของเรา

1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ TCBR Team ทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน (ทั้งฝั่งสำนักงานและโรงงาน) ที่ทุกประตูเข้าออกทั้งช่วงเช้าและเย็น โดยมีการลงบันทึกประจำวัน รวมถึงระบุสถานที่ในวันนั้นๆ ที่พนักงานได้มีการเดินทางไปยังที่อื่น

2. ล้างมือ 7 ขั้นตอนทุกครั้ง ตามหลักการสากลของสุขอนามัย (เมื่อปฏิบัติงาน เข้าห้องน้ำ รับประทานอาหาร และพฤติกรรมเสี่ยงอื่น)

3. พนักงานทุกคน ล้างมือและทาเจลแอลกอฮอล์ ให้ติดเป็นนิสัย เป็นพฤติกรรมหนึ่งในชีวิตประจำวัน ก่อนและหลังในการปฎิบัติงานในโรงงานและออฟฟิศ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด และสวมถุงมือในขั้นตอนที่สามารถทำได้

4. สวมหมวก สวม Mark สวมถุงมือ ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน

5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และวัตถุที่ใช้มือสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง (ลูกบิด ด้ามจับ โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ม่านโรงผลิต พื้นโรงผลิตและสำนักงาน เป็นต้น)

6. อุปกรณ์ทุกชิ้น ผ่านการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

7. หากพนักงานคนใดมีอาการป่วย จะได้รับอนุญาตให้พัก และรักษาพยาบาลทันที

เราไม่สามารถ Work from Home ได้ เพราะเราเป็นโรงงานผลิตอาหาร แต่เรามีสติและระมัดระวังในการทำงานตามหลักความปลอดภัยของโรงงานอาหารทุกขั้นตอนครับ หวังว่าเราทุกคนจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยนะครับ

Dear our lovey customers,

Since the COVID-19 outbreak, we have been doing everything to ensure the safest, healthiest factory environment and up the level of staffs hygienic. We wish you have a good health, stay strong and be safe. Hope the condition improve and back to normal situation in fast. We all will overcome this crisis together.

Best wishes

TCBR Team